Order of Port Royal


Ordens närvaro i Karlskrona

Den ekumeniska Cistercienserorden Order of Port Royal och klostret St. Severin har sedan hösten 2015 en anknytning till Karlskrona. Såväl historien som erfarenheten visar att en ort eller region kan ha stort utbyte av en sådan institution som ett kloster utgör.

Förhoppningsvis skall fler upptäcka denna resurs och den spiritualitet som den helige munkfadern Benedict gav uttryck för då han skrev sin klosterregel och spred det monastiska livet i väst på 500-talet.

För Nordisk-katolska kyrkan och S:t Nikolaus kommer kopplingen att betyda fördjupning och än starkare koppling till den odelade Kyrkan.

Läs mer om Ordens närvaro i Sverige (och Skandinavien) på www.port-royal.se

Kort om Orden

Order of Port Royal är en monastisk orden (klosterorden) med anor från 1200-talet. Det är en ekumenisk Cistercienserorden vars grund är den helige Benedicts regel.

Moderklostret St. Severin ligger i tyska Kaufbeuren och i Ebenweiler finns filiaturen St. Andreas. Ett priorat finns i USA (St. Antonius) och ett kloster i Kamerun (St. Michael) där det även finns en gemenskap av systrar.

Ordens medlemmar är antingen munkar och nunnor som avlagt klosterlöften (’professed’) eller helt vanliga människor som lever sekulära liv, s.k. ’oblater’. Gemensamt för de bägge grupperna är att man är knuten till ett specifikt kloster eller hus.

Att bli oblat innebär att man fortsätter sitt vanliga liv, är medlem i Orden och lever efter en anpassad regel utan att avlägga klosterlöften. Syftet med det är att ha stöd i sitt liv (äktenskapligt, moraliskt, spirituellt etcetera) och tillhöra en gemenskap där den kristna tron fördjupas.

Vägen till att bli upptagen i Orden, antingen som vigd munk eller upptagen som oblat, sker i olika steg och vanligtvis börjar man som postulant för att sedan bli novis innan man, kanske, avlägger de slutliga löftena.

Att Orden är ekumenisk innebär att dess medlemmar (munkar, nunnor och oblater) tillhör olika kristna samfund och kyrkor.

Ytterligare information fås genom S:t Nikolaus eller via den svenska provinsen av Orden:
Hemsida: www.port-royal.se
Facebook: facebook.com/oprsweden

Länk till klostret St. Severin (Tyska):
http://news.abtei-st-severin.de/aktuelles-2/

Länk till Order of Port Royal (Engelska):
www.abtei-st-severin.de/english/index.htm