Om

Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, S:t Nikolaus

S:t Nikolaus gemenskap upphöjdes den 16 januari 2015, på aftonen till den helige Antonios dag, till ’mission’. Uppdraget att börja bygga församling i Karlskrona gavs av H.E. biskop Roald Nikolai på Midfastosöndagen 2013. På bilden ses biskopen med Fr. Franciskus Urban som är ansvarig präst i S:t Nikolaus.

Geografiskt har S:t Nikolaus ett större upptagningsområde än enbart Karlskrona kommun. Vi verkar därför i södra Sverige men med tonvikt på sydöstra Sverige och Skåne.

Centrum för vår mission är liturgin (den heliga Eukaristin) som firas varje söndag i ’vår’ kyrka (Emanuelskyrkan) på Skomakaregatan 31 i Karlskrona. Som kyrka är det vårt kall att sprida det glada budskapet om Kristi uppståndelse.

Vi vill berätta om och skapa intresse för NKK och hur traditionell kristen tro, lära och tradition är till gagn för människor och samhälle. Detta gör vi bl.a. genom informationsträffar, föreläsningar, vår hemsida samt – inte minst – medlemmarnas eget vittnesbörd.

Till oss kan du komma för själavård och bikt. Vi ianspråktas bl.a. av sjukhuskyrkan. Välkommen till en levande Kyrka – en varm samhörighet – på fast grund!