Predikningar arkiv

Här finns äldre predikningar från kyrkoåret 2013-2014. De kan läsas och laddas ner i PDF-format. Vissa finns även inspelade i mp3-format. Se under respektive rubrik nedan.

Kyrkoåret 2015-2016

Predikningar i textformat (PDF):

Första söndagen i Adventstid
Tredje söndagen i Adventsid
Fjärde söndagen i Adventstid
Den heliga Julnatten
Juldagen
Första söndagen i Jultiden
Andra söndagen i Jultiden
Epifanía
Första söndagen efter Epifanía
Andra söndagen efter Epifanía
Septuagésima
sexagésima (Predikan given i Vår Frälsares församling, Stockholm)
Första söndagen i Stora Fastan
Andra söndagen i Stora Fastan
Tredje söndagen i Stora Fastan

Midfastosöndagen
Passionssöndagen
Palmsöndagen
Skärtorsdagen
Andra söndagen i Påsktiden
Tredje söndagen i Påsktiden
Fjärde söndagen i Påsktiden
Femte söndagen i Påsktiden
Sjätte söndagen i Påsktiden (Predikan given i Vår Frälsares församling, Stockhom
Sjunde söndagen i Påsktiden
Pingstdagen
Heliga Treenighetens söndag
Andra söndagen i Treenighetstid
Fjärde söndagen i Treenighetstid
Femte söndagen i Treenighetstid
Sjätte söndagen i Treenighet
Sjunde söndagen i Treenighet
Åttonde söndagen i Treenighetstid
Nionde söndagen i Treenighetstid
Tionde söndagen i Treenighetstid
Elfte söndagen i Treenighetstid
Sextonde söndagen i Treenighetstid
Sjuttonde söndagen i Treenighetstid
Artonde söndagen i Treenighetstid
Nittonde söndagen i Treenighetstid
Tjugonde söndagen i Treenighetstid
Tjugoförsta söndagen i Treenighetstid
Söndagen före Domssöndagen

Predikningar i ljudformat (MP3):

Septuagésima
Midfastosöndagen
Passionssöndagen
Andra söndagen i Påsktiden
Fjärde söndagen i Treenighetstid
Sjätte söndagen i Treenighet
Nionde söndagen i Treenighetstid

Kyrkoåret 2014-2015

Predikningar i textformat (PDF):

Första Söndagen i Adventstid
Andra Söndagen i Adventstid
Tredje Söndagen i Adventstid
Fjärde Söndagen i Adventstid
Den Heliga Julnatten
Andra Söndagen i Jultiden
Epifanía (Trettondagen)
Första Söndagen efter Epifanía
Andra Söndagen efter Epifanïa
Tredje Söndagen efter Epifanía
Septuagésimasöndagen
Sexagésimasöndagen
Quinquagésimasöndagen
Askonsdagen
Första Söndagen i Stora fastan

Andra Söndagen i Stora fastan
Tredje Söndagen i Stora fastan
Midfastosöndagen
Passionssöndagen
Palmsöndagen
Skärtorsdagen
Påsknatten
Påskdagen
Andra söndagen i Påsktiden
Tredje söndagen i Påsktiden
Fjärde söndagen i Påsktiden
Femte söndagen i Påsktiden (Korsmässa om våren)
Sjätte söndagen i Påsktiden (Rogate)
Kristi Himmelsfärds dag
Sjunde söndagen i Påsktiden
Pingstaftonen (Predikan i S:t Johannes döparens församling i Oslo)
Pingstdagen
Heliga Treenighetens söndag
Andra söndagen i Treenighetstid
Fjärde söndagen i Treenighetstid
Femte söndagen i Treenighetstid
Sjätte söndagen i Treenighetstid
Sjunde söndagen i Treenighetstid
Åttonde söndagen i Treenighetstid
Nionde söndagen i Treenighetsid
Tionde söndagen i Treenighetstid
Tolfte söndagen i Treenighetstid
Trettonde söndagen i Treenighetstid
Femtonde söndagen i Treenighetstid
Sextonde söndagen i Treenighetstid
Sjuttonde söndagen i Treenighetstid
Nittonde söndagen i Treenighetstid
Tjugonde söndagen i Treenighetstid
S:t Lukas (21 söndagen i Treenighetstid)
Tjugoandra söndagen i Treenighetstid
Alla helgons dag/Alla helgons fest
Tjugofjärde söndagen i Treenighetstid
Tjugofemte söndagen i Treenighetstid (Söndagen före Domssöndagen)
Kristus Koningens fest (Domsöndagen)

Predikningar i ljudformat (MP3):

Första söndagen i Adventstid
Andra Söndagen i Adventstid
Tredje Söndagen i Adventstid
Fjärde Söndagen i Adventstid
Den Heliga Julnatten
Andra Söndagen i Jultiden
Epifanía (Trettondagen)
Första Söndagen efter Epifanía
Andra Söndagen efter Epifanía
Tredje söndagen efter Epifanía
Septuagésimasöndagen
Sexagésimasöndagen
Quinquagésimasöndagen (se tills vidare textversionen, ovan)
Askonsdagen (se tills vidare textversionen, ovan)
Första Söndagen i stora fastan
Andra Söndagen i Stora fastan
Tredje Söndagen i Stora fastan
Midfastosöndagen
Passionssöndagen
Palmsöndagen
Andra söndagen i Påsktiden
Femte söndagen i Påsktiden (Korsmässa om våren)
Sjätte söndagen i Påsktiden (Rogate)
Sjunde söndagen i Påsktiden
Heliga Treenighetens söndag
Sjätte söndagen i Treenighetstid
Sjunde söndagen i Treenighetstid
Åttonde söndagen i Treenighetstid
Tionde söndagen i Treenighetstid
Trettonde söndagen i Treenighetstid
Sjuttonde söndagen i Treenighetstid
Tjugofemte söndagen i Treenighetstid (Söndagen före Domssöndagen)

Kyrkoåret 2013-2014

Predikningnar i textformat (PDF):

Andra söndagen efter Epifanía
Fjärde söndagen efter Epifanía
Sexagésima
Första söndagen i Fastan
Tredje söndagen i Fastan (i Gudsmoderns beskydds församling, Stockholm)
Fjärde söndagen i Fastan – Laetáre (Midfastosöndagen)
Påskdagen
Tredje söndagen i Påsktiden
Femte söndagen i Påsktiden
Pingstdagen
Den Heliga Treenighetens söndag
Andra söndagen i Treenighetstid
Petri och Pauli söndag (Tredje söndagen i Treenighetstid)
Femte söndagen i Treenighetstid
Sjätte söndagen i Treenighetstid
Sjunde söndagen i Treenighetsid
Åttonde söndagen i Treenighetstid
Nionde söndagen i Treenighetstid
Tionde söndagen i Treenighetstid
Elfte söndagen i Treenighetstid
Tolfte söndagen i Treenighetstid
Trettonde söndagen i Treenighetstid
Fjortonde söndagen i Treenighetstid (Det Heliga Korsets upphöjelse)
Femtonde söndagen i Treenighetstid
Artonde söndagen i Treenighetstid
Nittonde söndagen i Treenighetstid
Kristus Konungens dag (Tjugonde söndagen i Treenighetstid)
Alla själars dag
Tjugoförsta söndagen i Treenighetstid
Söndagen före Domssöndagen

Predikningar i ljudformat (MP3):

Femte söndagen i Treenighetstid
Sjätte söndagen i Treenighetstid
Sjunde söndagen i Treenighetsitd
Åttonde söndagen i Treenighetstid
Nionde söndagen i Treenighetstid
Tionde söndagen i Treenighetstid
Elfte söndagen i Treenighetstid
Tolfte söndagen i Treenighetstid
Trettonde söndagen i Treenighetstid
Fjortonde söndagen i Treenighetstid
Femtonde söndagen i Treenighetstid
Artonde söndagen i Treenighetstid
Nittonde söndagen i Treenighetstid
Kristus Konungens dag
Alla själars dag
Tjugoförsta söndagen i Treenighetstid
Söndagen före Domssöndagen