Material

Lärodokument
Trosdokument för kyrkan
Road to Unity (Konsensusdokument mellan gammalkatolska och de ortodoxa kyrkorna)
Scranton-deklarationen

Övriga dokument och informationsmaterial

”Tillbaka i försoning”:
Om Nordisk-katolska kyrkans gammalkatolska grund

”Polish National Catholic Church”:
Ett dokument om Polish National Catholic Church (PNCC), av biskop Roald Nikolai (2011)

”Om deltagande i Herrens heliga nattvard”:
Svar på frågor om deltagande i och förberedelser inför kommunion (2 sidor)

Medlemskapsansökan:
Blankett samt kort information om medlemskap (v.1.3) (2 sidor)