Kalendarium

I S:t Nikolaus firas liturgi varje söndag/helgdag, normalt klockan 15:00
Plats: Emanuelskyrkan, Skomakaregatan 31, Karlskrona

Vid önskan om deltagande i eukaristin (nattvarden) för icke-medlemmar, vänligen kontakta församlingens präst i förväg.

NOVEMBER

12/11 Tjugotredje söndagen i Treenighetstid
Inbördes förlåtelse – Den obarmhärtige medtjänarens söndag
Mika 7:18-19; Ef 4:30-32; Matt 18:21-35

19/11 Söndagen före Domssöndagen
Vaksamhet – De kloka och de fåvitska jungfrurnas söndag
Joel 3:9-17; 1. Tess 5:1-11; Matt 25:1.13

26/11 Domssöndagen (Obs! Ingen liturgi i St. Nikolaus pga kleresimöte i Oslo)
Kristus Konungen på sin härlighetstron – Den yttersta domen
Dan 12:1-10; 2. Tess 1:3-12; Matt 25:31-46

DECEMBER

3/12 Första Söndagen i Adventstid
Herren kommer till sin Kyrka
Sak 9:9-10; Upp 5:6-10; Luk 4:16-22

9/12 Öppen föreläsning: ”Kristen närvaro i ett sekulärt samhälle”
H. E. Biskop Roald Nikolai Flemestad, Teologie Doktor, föreläser.
Plats: Emanuelskyrkan, församlingshemmet, Skomakaregatan 31
(Anmälan senast 5/12 till post@stnikolaus.se)

10/12 Andra Söndagen i Adventstid
Pontifikalmässa med subdiakonvigning (Biskop Roald Nikolai)
Herren kommer till sitt rike
Joel 3:3-5; 1. Kor 1:3-9; Mark 13:24-37

17/12 Tredje Söndagen i Adventstid
Herrens profet och förelöpare Johannes
Mal 3:1-6; Rom 15:4-9; Luk 3:1-6

24/12 Fjärde Söndagen i Adventstid
Herrens moder Maria
Mika 5:1-4; Hebr 10:5-10; Luk 1:26-38

24/12 Julnatten
Mässa i Alla Martyrers Kapell, Svenska Prioratet av Order of Port Royal
Änglarnas mässa
Jes 9:2-7; Tit 2:11-15; Luk 2:1-14

25/12 Juldagen Kristmässa
Folkets mässa
Jes 11:1-9; Hebr 1:1-6; Joh 1:1-14