Kalendarium

I S:t Nikolaus firas liturgi varje söndag/helgdag, normalt klockan 15:00
Plats: Emanuelskyrkan, Skomakaregatan 31, Karlskrona

Vid önskan om deltagande i eukaristin (nattvarden) för icke-medlemmar, vänligen kontakta församlingens präst i förväg.

Ladda ner kalendarium för tiden december 2017 – april 2018

Ladda ner kyrkoårets almanacka (primstav)

DECEMBER

3/12 Första Söndagen i Adventstid
Herren kommer till sin Kyrka
Sak 9:9-10; Upp 5:6-10; Luk 4:16-22

9/12 Öppen föreläsning: ”Kristen närvaro i ett sekulärt samhälle”
H. E. Biskop Roald Nikolai Flemestad, Teologie Doktor, föreläser.
Plats: Scandic Hotell, Karlskrona (Obs!)
Tid: 14:00
Kaffe ingår.
Anmälan senast 5/12 till post@stnikolaus.se

10/12 Andra Söndagen i Adventstid
Pontifikalmässa med subdiakonvigning (Biskop Roald Nikolai)
Herren kommer till sitt rike
Joel 3:3-5; 1. Kor 1:3-9; Mark 13:24-37

17/12 Tredje Söndagen i Adventstid
Herrens profet och förelöpare Johannes
Mal 3:1-6; Rom 15:4-9; Luk 3:1-6

24/12 Fjärde Söndagen i Adventstid
Herrens moder Maria
Mika 5:1-4; Hebr 10:5-10; Luk 1:26-38

24/12 Julnatten
Mässa i Alla Martyrers Kapell, Svenska Prioratet av Order of Port Royal
Änglarnas mässa
Jes 9:2-7; Tit 2:11-15; Luk 2:1-14

25/12 Juldagen Kristmässa
Folkets mässa
Jes 11:1-9; Hebr 1:1-6; Joh 1:1-14

31/12 Första söndagen i jultiden
Flykten till Egypten
Hagg 2:6-9; Hebr 3:1-6; Matt 2:13-15, 19-23

JANUARI

6/1 Epifania
Tre heliga kungar
Jes 49:5-7; 2 Kor 4:3-6; Matt 2:1-12

7/1 Första söndagen efter Epifania
Herrens dopfest (Med vattenvälsignelse)
Jes 43:1-4; 1 Joh 3:1-10; Joh 1:29-34

14/1 Andra söndagen efter Epifania
Herren kommer till sitt tempel
Jes 12:2-6; Kol 3:12-17; Luk 2:22-(25-38)40

21/1 Tredje söndagen efter Epifania
Jesus visar sin helighet – Bröloppet i Kana
Jes 55:1-4; Upp 19:6-10; Joh 4:5-26

28/1 Septuagesima
Guds oförtjänta nåd – Vingårdsarbetarna
Hes 18:20-29; 1 Kor 3:7-15; Luk 17:7-10

FEBRUARI

4/2 Sexagesima
Guds levande Ord – den fyrahanda sädesåkern
Jer 23:23-29; Hebr 4:1-13; Joh 6:60-69

11/2 Quinquagesima (Fastlagssöndagen)
Guds lidande kärlek – den blinde tiggaren
Jes 52:13-15; 1 Kor 1:18-25; Mark 10:32-34.46-52

14/2 Askonsdagen (Kvällsmässa med asktecknande)
Inledningen till Stora fastan
Joel 2:12-19; 2 Pet 1:2-11; Matt 6:16-21

18/2 Första söndagen i Stora fastan
Kampen mot frestelsen – Jesu frestelse
1 Mos 4:3-7; Hebr 4:14-16; Matt 16:21-23

25/2 Andra söndagen i Stora fastan
Den kämpande tron – den kanaaneiska kvinnan
1 Kung 19:1-8; Rom 5:1-5; Luk 7:36-50

MARS

4/3 Tredje söndagen i Stora fastan
Kampen mot ondskan – den dövstumme
5 Mos 32:8-18; Ef 6:10-18; Mark 9:14-32

11/3 Midfastosöndagen
Livets bröd – det stora brödundret
2 Mos 16:2-21; 2 Kor 9:8-10; Joh 6:24-40

18/3 Passionssöndagen
3 Mos 16:11-19; Hebr 7:22-27; Matt 21:33-46

25/3 Palmsöndagen
Matt 21:1-9; Sak 9:9-12; Fil 2:5-11; Joh 12:12-18

29/3 Skärtosdagen (Kvällsmässa) klockan 19:00
Instiftandet av Herrens heliga nattvard

31/3 Påsknatten (Midnattsmässa). OBS! Liturgin firas i Alla Martyrers Kapell av Kloster St. Severin och är sammanlyst med Priorat S:t Sephanus, Svenska provinsen av Order of Port Royal).

APRIL

1/4 Påskdagen
Herrens uppståndelse

2/4 Annandag Påsk
Emmausvandring och möte med den uppståndne