Kalendarium

Här kommer alla mässor, gudstjänster och annan verksamhet att annonseras.

I S:t Nikolaus firas liturgi varje söndag/helgdag, normalt klockan 15:00
Plats: Emanuelskyrkan, Skomakaregatan 31, Karlskrona