Kalendarium

I S:t Nikolaus firas liturgi varje söndag (även andra helg- och festdagar).
Tid: 11:00 (från och med 1 september 2018).
Plats: Emanuelskyrkan, Skomakaregatan 31, Karlskrona.

Från och med vecka 40 är alla intresserade välkomna till våra samtalskvällar som vi genomför tillsammans med Order of Port Royal. Varannan vecka träffas bägge samtalsgrupperna (torsdagar respektive fredagar) för en bit mat, ett tema och det goda samtalet. Samtalskvällarna inleds med Vesper klockan 18:00 och avslutas med Completorium klockan 21:00. Kostnad: 50:-/tillfälle. Obs! Föranmälan krävs.
Ladda ner information (PDF) här: samtalskvällar i St Nikolaus 2018

Håll utkik här på hemsidan eller på vår Facebook-sida för vidare information.
Länk till FB-sidan: https://www.facebook.com/NKK.StNikolaus/

Vid önskan om deltagande i eukaristin (nattvarden) för icke-medlemmar, vänligen kontakta församlingens präst i förväg.

September

2/9 Mässa. Femtonde söndagen i Treenighetstid
4/9 Cafékväll, 18:30-20:30, (Ekumenisk)
9/9 Mässa. Sextonde söndagen i Treenighetstid

11/9 Cafékväll, 18:30-20:30, (Ekumenisk)
16/9 Mässa. Sjuttonde söndagen i Treenighetstid

18/9 Cafékväll, 18:30-20:30, (Ekumenisk)
23/9 Mässa. Artonde söndagen i Treenighetstid

25/9 Cafékväll, 18:30-20:30, (Ekumenisk)
30/9 Mässa. Nittonde söndagen i Treenighetstid

Oktober

2/10 Cafékväll, 18:30-20:30, (Ekumenisk)
4/10 Samtalskväll, Livets stora frågor*
5/10 Samtalskväll: Bara män emellan*
7/10 Mässa . Tjugonde söndagen i Treenighetstid

9/10 Cafékväll, 18:30-20:30, (Ekumenisk)
14/10 Mässa. Tjugoförsta söndagen i Treenighetstid

16/10 Cafékväll, 18:30-20:30, (Ekumenisk)
21/10 Tjugoandra söndagen i Treenighetstid
(Obs! Ingen liturgi i Karlskrona p.g.a. deltagande i Höstkonferens på Gran)

23/10 Cafékväll, 18:30-20:30, (Ekumenisk)
28/10 Mässa. Tjugotredje s./Kristus Konungen

30/10 Cafékväll, 18:30-20:30, (Ekumenisk)

November

1/11 Samtalskväll: Livets stora frågor*
2/11 Samtalskväll: Bara män emellan*
4/11 Mässa. Tjugofjärde söndagen i Treenighetstid

6/11 Cafékväll, 18:30-20:30, (Ekumenisk)
11/11 Mässa. Tjugofemte söndagen i Treenighetstid

13/11 Cafékväll, 18:30-20:30, (Ekumenisk)
15/11 Samtalskväll: Livets stora frågor*
16/11 Samtalskväll: Bara män emellan*
18/11 Mässa. Tjugosjätte söndagen i Treenighetstid

20/11 Cafékväll, 18:30-20:30, (Ekumenisk)
25/11 Domssöndagen
(Obs! Ingen liturgi p.g.a. deltagande i Kleresimöte i Oslo)

29/11 Samtalskväll: Livets stora frågor*
30/11 Samtalskväll: Bara män emellan*

*)Samtalskvällarna inleds med Vesper kl. 18:00 och avslutas med Completorium kl 21:00.
Detaljerad information om samtalskvällarna (PDF): samtalskvällar i St Nikolaus 2018.