Gudstjänster i

S:t Nikolaus

 

Mässa firas varje söndag

 

Plats: Emanuelskyrkan, Skomakaregatan 31, Karlskrona.

Tid: 15:00 (Om inte annan tid anges)

 

I kalendariet finns ytterligare information och fler arrangemang i missionen.

 

 

Observera att det inte firas någon mässa i S:t Nikolaus under Pingsthelgen. Detta då det är prästvigning i Stockholm (Vår Frälsares församling).

 

Här når du oss:

 

Facebook:

facebook.com/NKK.StNikolaus

 

E-post:

post@stnikolaus.se

 

Telefon:

0760-120300

 

Besöksadress:

Skomakaregatan 31, Karlskrona

 

Postadress:

Nordisk-katolska kyrkan

fr. Franciskus Urban

Utridarevägen 5A

371 40 KARLSKRONA

 

 

Stöd oss:

Bankgiro: 5015-3345

 

Med en gåva till S:t Nikolaus stödjer du församlingsbygget och därmed kristen mission och traditionella värden.

 

I Kyrkan är du på väg till sanning och liv

 

 

H. E. biskop Roald Nikolai

Nordisk-katolska kyrkan, som ortodox och katolsk, står i den odelade Kyrkans tro och lära och tradition, så som det var då kristendomen först kom till vår del av världen.

 

Missionsarbetet i Karlskrona startade i Maj månad 2013 under moderförsamlingen i Stockholm, i ärkediakonatet Sverige. I januari 2015 fick vi organisatorisk status som Mission. Vi firar liturgin (gudstjänst) varje söndag och bedriver dessutom bl.a. undervisning och själavård. Vi växer och engagerar människor på olika sätt.

I en tid av rotlöshet och brist på kristen tydlighet är vår övertygelse, att vi har en given plats och uppgift, stark. Vi vill vara ett hem för mänsklig och andlig växt och fördjupning. Vi hälsar alla välkomna att fira gudstjänst med oss. Du som vill bli upptagen som medlem i kyrkans fulla gemenskap finner information här på hemsidan.

 

 

 

 

 

Biskopen till Karlskrona och S:t Nikolaus

Helgen 16-18 juni kommer biskop Roald Nikolai till Karlskrona. Han kommer bland annat att ge en föreläsning om 'privatreligiositet i vår tid' samt leda oss i söndagens heliga Mässa. Det kommer också att finnas möjlighet till samtal och god samvaro.

 

 

 

Uppfräschning av hemsidan

(2017-05-13): Vi kommer att arbeta om vår hemsida. Det blir ny layout och ett upplägg som passar bättre på fler plattformar (mobiltelefoner, plattor och datorskärmar). Detta gör att denna sida uppdateras mindre frekvent. Det påverkar dock inte vår verksamhet. Mässor firas som vanligt, var söndag klockan 15:00, i Emanuelskyrkan (Skomakaregatan 31, Karlskrona).

 

 

 

Det katolska etablerat i Karlskrona

Nordisk-katolska kyrkan inledde 2013 arbetet med att etablera en församling i Karlskrona. I samband med det antogs den Helige Nikolaus som skyddshelgon. S:t Nikolaus firas i den kristna kyrkan runt om i världen den 6 december. Även i år gästas Karlskrona av kyrkans biskop som bland annat ger en öppen föreläsning (se nedan). Läs mer om det katolska och firandet i Karlskrona på bloggen Formande Mission.

 

 

 

Föreläsning i Adventstid: Icke-papal katolicism

”Det katolska” har i århundraden varit föremål för livlig diskussion och tyckande. På senare tid har det aktualiserats på ett sällan skådat vis, inte minst med tanke på att det är 500 år sedan reformationen. I våra nordiska länder har det vi känner som statskyrkan sedan dess serverat oss en ny förståelse av vad kyrka är. Därmed har mycket kunskap, en rad fromhetsuttryck och många nyanser i begreppsfloran har gått förlorade.

Nu har du chansen att få en fördjupad bild av det gammalkatolska arvet; om ortodox kristendom i väst och hur vi kan förstå Petrus-ämbetet (”påvemakten”) ur den odelade Kyrkans perspektiv. Ladda ner inbjudan här (PDF).

 

 

 

Klargörande om NKK som gammalkatolsk kyrka

Med anledning av att Svenska kyrkan och gammalkatoliker tillhöriga Utrechtunionen, onsdagen den 23 november 2016, ingick avtal om full kyrkogemenskap, gör biskopen tillsammans med biskopsvikarien för Sverige ett förtydligande. Detta i syfte att undvika eventuella missförstånd samt bidra till ökad kunskap.

 

Nordisk-katolska kyrkan bär arvet av den ursprungliga gammalkatolska läran, uttryckt i Utrechtdeklarationen av 1889 och förtydligad i Scrantondeklarationen. Nordisk-katolska kyrkan berörs inte av den överenskommelse om kyrkogemenskap som nu ingåtts. Läs hela kommunikén här.

 

 

 

Vilja lära och förändras

Frågor om tro och religiositet får allt större utrymme, både i media och våra liv. Är du intresserad av att få inblick i och lära dig mer om traditionell kristen tro och lära? Har du viljan att investera tid och engagemang för att få tillgång till kunskap och på vägen även vinna insikter som förändrar dig? Viljan är grunden. Vågar du ta steget?

 

 

 

Den kristna bönens särart

Helgen 4-5 juni gästas S:t Nikolaus av biskop Roald Nikolai. Utöver helgens gudstjänster bjuder vi med anledning här av in till en öppen föreläsning på temat "Den kristna bönens särart". Detta i en tid då bland annat yoga och mindfulness debatteras i media. Föreläsningen, som ges lördagen den 4 juni klockan 11:00 i Emanuelskyrkan, borde vara av intresse, inte bara för kristna. Läs mer om arrangemanget och bakgrunden till debatten på bloggen 'Formande Mission' här. Du kan också ladda ner inbjudan som PDF här.

 

 

 

Vi syns och märks

Att, som kristna, synas i det dagliga livet är en god grund för att nå ut. Att märkas i olika sammanhang är vägar för andra att också hitta hem. Media är en väg och nu har vi börjat samla artiklar, intervjuer och debater från tidningar och radio där Nordisk-katolska kyrkan medverkat i en helt ny avdelning här på hemsidan. Läs mer här.

 

 

 

Kristus är uppstånden!

"Människor är oerhört snabba att ta till sig och missar ogärna stora ting när de sker. Inte heller är vi sena att berätta och föra vidare nyheter. Att vara först med det senaste anses ge stilpoäng [...]" Så inleds den påskbetraktelse som är publicerad på kyrkans skandinaviska hemsida. Vi vill därför gärna länka dig över dit för att läsa resten. Samtidigt hälsar vi dig tillbaka hit igen; tillbaka hem i Påskens glädje.

 

 

 

Ett hem för husvilla kristna

"Eftersom vi har gjort det nödvändiga i försonande och läkande processer, nämligen backat och sökt oss tillbaka till vägskälet, är vi allt annat än ytterligare en gren eller splittad kardel i trossen. Vi står, i ett avseende, mitt emellan öst och väst. Samtidigt vill vi, så långt det är mänskligt möjligt, verka för att det delade skall bli synligt helt. I det avseendet står vi mitt i Kyrkans tro, lära och liv."

 

Läs hela dokumentet "Tillbaka i försoning - om Nordisk-katolska kyrkans gammalkatolska grund" här.

 

 

 

Biskopsvikarien på SvD Debatt och i P1 Morgon

"Wadensjö har rätt i två ting, nämligen att om man tror på reinkarnation så 'får det omfattande teologiska följdverkningar' och att detta leder till att 'den traditionella synen på frälsningen ersätts av en ny syn' [...] Den kristna läran talar radikalt annorlunda om livet. Det är heligt och något som Gud önskar. Tiden på jorden kan ses som en prövning; det kan innebära svårigheter, men det är av Gud givet. Alltså ingen plåga men en önskad nödvändighet där målet är evigt liv och fullhet." Läs hela artikeln på SvD Debatt eller missionens blogg.

 

Debatten som födes på SvD Debatt plockades upp av Sveriges Radio och onsdagen den 30 december fortsatte den i P1 Morgon. Inslaget finns att lyssna på i efterhand på sr.se

 

 

 

Missionen förstärks med ännu en präst

I samband med Patronatsfesten den 6 december återinsatte biskopen, fr. Andreas Dahl i ämbetet som präst i Nordisk-katolska kyrkan. Fader Andreas har tidigare tjänstgjort i bl.a. Vår Frälsares Gammalkatolska församling i Stockholm och har haft sin hemvist i S:t Nikolaus sedan 2013. Det är med stor glädje vi hälsar honom välkommen tillbaka i aktiv tjänst.

 

 

 

Patronatsfest, 5-6 december

S:t Nikolaus firas årligen den 6 december. Även i år, då vi bjuder på ett utökat program, får vi göra det tillsammans med vår biskop som bl.a. ger en öppen föreläsning på Stadsbibliotekets hörsal på lördagen. Läs mer på bloggen.

 

Läs också mer om arrangemanget i Karlskrona kommuns Kulturkalender eller på Visit Karlskrona samt hos Sensus.

 

 

 

Munknovis i Karlskrona och S:t Nikolaus

Karlskrona stad och Nordisk-katolska kyrkan i Sverige har fått sin första munknovis. Detta skedde helgen 17-18 oktober då S:t Nikolaus i Karlskrona gästades av abboten i klostret St. Severin (Tyskland), Pater Michael OPR. Läs mer om helgen och upptagningen i den monastiska orden 'Order of Port-Royal' med anor från 1200-talet på missionens blogg. Läs mer om Orden under fliken 'Order of Port Royal' i menyn ovan.

 

 

 

Nytt Bankgiro för stöd och inbetalningar

Från och med 21 augusti (2015) har Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona (S:t Nikolaus) nytt bankgironummer för inbetalningar, stöd och donationer: 5015-3345. För överföringar från annat land, vänligen kontakta oss via mail för IBAN/kontonummer.

 

 

 

Låt oss tala teologi och ecklesiologi

Det är inte en lätt sak att göra reda i vad Kyrka är. Men det är viktigt! Inte minst om man som människa är intresserad av sanningen. Rubrikens kanske obegripliga och ofta feltolkade begrepp (läran om Gud och läran om Kyrkan) sätter fingret på omöjligheten i att få förståelse och kunskap genom, exempelvis, inlägg på Facebook och tidningsartiklar. Sanningen nås med tid och möda.

 

Ett exempel på frågor som lätt skapar förvirring är den om förhållandet mellan öst och väst (”ortodoxt” och ”katolskt”). I ett av Nordisk-katolska kyrkans lärodokument, ”Road to unity”, som är unikt i sitt slag, beskriver den odelade Kyrkans syn på en rad områden. Det tar lite tid att läsa och kräver lite möda, men läs det. Det bringar klarhet.

 

 

 

 

 

NORDISK-KATOLSKA KYRKAN I KARLSKRONA | post@stnikolaus.se

 

 

 

Emanuelskyrkan där vi firar liturgin, är en del av UNESCO:s världsarv.