Gåvor

Nordisk-katolska kyrkan står helt fri från såväl stat som kommun och landsting. Alla angelägenheter och beslut sköts och fattas av kyrkan. Biskopen är kyrkans naturliga ledare och på olika nivåer har såväl lekfolk som vigda ämbetsbärare inflytande.

Det är också kyrkans medlemmar som finansierar all verksamhet. Detta sker genom kyrkoavgift (’medlemsavgift’) och gåvor. Runt omkring oss finns även individer och instanser som stödjer vårt arbete genom gåvor och donationer.

Vill du bidra till den traditionella kristna kyrkans och lärans spridande är också du välkommen med din gåva som kan sättas in på vårt bankgiro 5015-3345 eller betalas med kort via PayPal. Maila då till: donation@stnikolaus.se

Du kan också använda dig av Swish. Skanna koden med din telefon.

Du kan välja att vara anonym eller berätta vem du är. Oavsett har du vårt innerliga tack och innesluts som givare i söndagens heliga liturgi (Mässa).