En hälsning in i ett nytt jordiskt år

Temat för Första söndagen i Jultiden är ’flykten till Egypten’. Predikan denna söndag återges här i viss del från refektoriet i Priorat S:t Stephanus. Detta som en tanke att ha med sig in i ett nytt jordiskt år.

Det är Ordens Prior, tillika Nordisk-katolska kyrkans präst i Karlskrona, Fr. Franciskus Urban OPR som hälsar från altarets och kakelugnens värmande ljus.

Videohälsning Första söndagen i Jultid – vid det jordiska årets slut. Av Fr. Franciskus Urban OPR..

En hälsning till alla som inte kunde vara med idag; något att ha med sig in i ett nytt jordiskt år.

Slået op af Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, S:t Nikolaus i Søndag den 30. december 2018

 

Välkommen hem

Utvalda

Nordisk-katolska kyrkan är idag bärare av det gammalkatolska arvet. Inte enbart i bemärkelsen ”traditionsbärare” utan i reell betydelse. Som gammalkatoliker står vi i den odelade kyrkans tro och lära. Som gammalkatoliker har vi en ortodox bekännelse (tro) och en västlig rit (”utseende/liturgi”).

Gemenskapen i Karlskrona etablerades 2013 och vårt skyddshelgon är den helige Nikolaus som vördas i både öst och väst.

Här på hemsidan finner du information om vår verksamhet. Om du är intresserad av att fördjupa dig i det gammalkatolska rekommenderar vi publikationen Gammalkatolsk idédebatt (www.gammal-katolsk.org) som står under biskopens beskydd.

Välkommen!