Välkommen hem

Utvalda

Nordisk-katolska kyrkan är idag bärare av det gammalkatolska arvet. Inte enbart i bemärkelsen ”traditionsbärare” utan i reell betydelse. Som gammalkatoliker står vi i den odelade kyrkans tro och lära. Som gammalkatoliker har vi en ortodox bekännelse (tro) och en västlig rit (”utseende/liturgi”).

Gemenskapen i Karlskrona etablerades 2013 och vårt skyddshelgon är den helige Nikolaus som vördas i både öst och väst.

Här på hemsidan finner du information om vår verksamhet. Om du är intresserad av att fördjupa dig i det gammalkatolska rekommenderar vi publikationen Gammalkatolsk idédebatt (www.gammal-katolsk.org) som står under biskopens beskydd.

Välkommen!

Biskopen besöker Karlskrona och S:t Nikolaus

Lördagen den 17 juni kan vi på nytt glädjas över att biskop Roald Nikolai besöker oss. På programmet står föreläsning, mässa med upptagning av nya medlemmar (Krismering), samtal och möten.

Föreläsning ”Privatreligiositet och Kristen Tro”
Plats: Emanuelskyrkans församlingssal
Tid: 15:00

Mässa med konfirmation
Plats: Emanuelskyrkan
Tid: 18:00

Utöver dessa öppna/publika programpunkter finns det goda möjligheter för samtal med biskopen och deltagande i gemensam måltid på lördagskvällen (egen bekostnad).

För vidare upplysning: post@stnikolaus.se