Kristus är uppstånden!

Påsknattens liturgi var sammanlyst och firades i Alla Martyrers Kapell som tillhör Den svenska provinsen av Order of Port Royal. Natten bjöd på besök vid Herrens grav, tändande av påskelden, välsignande av Påskljuset, profetiorna om Kristus, doperinran och mässfirande. Allt avslutades med gemensam måltid för de församlade.

Order of Port Royal är en ekumenisk klosterorden i Cisterciensisk tradition enligt Hl. Benedictus regel. Dess moderhus (Kloster St. Severin) ligger i Kaufbeuren i tyska Bayern. Den svenska provinsen av Order of Port Royal leds av Priorat S:t Stephanus.

Ordens svenska hemsida finns här: www.port-royal.se

Festhelg i S:t Nikolaus

Under helgen (9-10 december) och i anslutning till firandet av vår skyddspatron, S:t Nikolaus, hade vi traditionsenligt besök av vår biskop Roald Nikolai. Helgen bjöd på bland annat mässfirande med insättande av subdiakon, undervisning, goda samtal och social samvaro.

Lördagens öppna föreläsning om kristen närvaro i samhället blev välbesökt. Deltagare hade tagit sig från såväl grannkommun som grannlän. Vi fick under drygt två timmar ta del av såväl djup som bred kunskap. Historia, idéhistoria och politisk filosofi mötte bland annat aposteln Paulus råd till den tidiga kyrkan om hur kristna skall förhålla sig till den världsliga makten och politik, något som i allra högsta grad är aktuellt i vår egen tid.

– ”Vi kan inte räkna med att framtiden kommer att bli som förr. Vi går helt andra tider till mötes och det kräver av oss kristna att vi samlar oss för att bevara vår egenart. Vi måste sluta gå i kyrkan och istället börja vara kyrkan”, var lite av biskopens budskap under föreläsningen som avslutades med det hoppfulla att inte vara rädd men frukta Herren (jfr Uppenbarelseboken).

I mässan på andra söndagen i Adventstid insattes broder Mikael som subdiakon i Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona (S:t Nikolaus). Mikael har förtjänstfullt och hängivet tjänat som akolyt de senaste åren och med söndagens insättelse gavs honom, av biskopen, ytterligare och nya ansvarsområden.

Vi önskar broder Mikael Guds välsignelse i sin tjänst för Kristi kyrka och lokalförsamlingen.

(Foto: Kirsten Flemestad)