Första september – ett datum att minnas

När vi nu skriver den första september kan vi också säga att Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona flyttar in på Skomakaregatan 31 ”på riktigt”. Vi har visserligen bedrivit liturgisk verksamhet där sedan december 2013, men från och med idag disponerar vi hela fastigheten som består av kyrkbyggnad och ytterligare ett tvåvåningshus. Tillsammans med oss flyttar även Order of Port Royal in och etablerar därmed fysiskt den svenska provinsen av orden samt Priorat S:t Stephanus.

I samband med detta kommer vi att påbörja en mindre ombyggnation av kyrkorummet så att det bättre motsvarar våra liturgiska behov. Detta arbete – liksom tillstånd för det – sker under överinseende av länsantikvarien vid Länsstyrelsen i Blekinge. Detta kan eventuellt komma att påverka gudstjänster framöver.

Från och med Femtonde söndagen i Treenighetstid (2 september) har vi även en ny tid för det eukaristiska firandet. Mässan kommer i fortsättningen att firas klockan 11:00 på söndagar.

Vi fortsätter under hösten med att komma på plats. Det handlar om renovering invändigt och vidareutveckling av klosterträdgården. Så ser vi fram emot den högtidliga invigningen/konsekrationen av såväl kyrka som kloster i december.

Klosterorden etablerar sig i Sverige och Karlskrona

Abbot Michael OPR, Biskop Roald Nikolai, Diakon Mikael och Fader Franciskus Urban OPR under Kyrkodagarna i Karlskrona 2018.

Aldrig förr har det funnits ett kloster i Karlskrona. Ser man till Blekinge län har det historiskt bara funnits två kloster; ett i Ronneby och ett i Sölvesborg. Men det var före reformationen i och med vilken kloster förbjöds och munkar och nunnor tvingades i landsflykt.

Nu får Karlskrona sitt första kloster någonsin. Detta då Order of Port Royal etablerar ett Priorat i staden. Orden, som är ekumenisk och står i Cisterciensisk tradition, har idag sitt moderhus (Abbey of S:t Severin) i Bayern. Regeln som följs är den som författades av munkfadern, den helige Benedict på 500-talet; grunden för såväl Benediktiner som Cistercienser.

Nyheten om etableringen presenterades först under Kyrkodagarna i Karlskrona som arrangerades av Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona (S:t Nikolaus). Under helgen 15-17 juni hade gäster från England, Tyskland, Norge och från flera håll i Sverige samlats. Bland annat deltog kyrkans biskop Roald Nikolai samt Abbot Michael OPR från Kloster S:t Severin.

Etableringen av Prioratet blir möjlig tack vare att Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona från hösten 2018 kommer att disponera hela den fastighet där Emanuelskyrkan utgör en av byggnaderna. Där har kyrkan firat sina mässor sedan december 2013. Nu görs gemensam sak så att församlingen (S:t Nikolaus) kan utöka sin liturgiska och pastorala verksamhet samtidigt som Priorat S:t Stephanus får ett hem.

Inledningsvis kommer en av Ordens munkar – tillika prästen i S:t Nikolaus – att ha sin hemvist i fastigheten som kommer att inrymma såväl refectorium som klausur med celler för munkar samt något gästrum. På bakgården kommer en klosterträdgård att anläggas och där kommer även klostermarknader arrangeras med försäljning av lokalt producerade produkter samt de produkter som tillverkas i Kloster S:t Severin i Tyskland. I etableringen ingår även en bigård samt en framtida humlegård.

Under kyrkodagarna i Karlskrona vigdes två nya diakoner för tjänst i Nordisk-katolska kyrkan. Diakon Mikael, med placering i Karlskrona, och Diakon Marco Ragni, med tjänstgöring i Tyskland.

Order of Port Royal har sitt historiska ursprung i det Cistercienserkloster (Port Royal) som anlades strax utanför Paris på 1200-talet och som på 1600-talet blev ett intellektuellt och spirituellt centrum. Då var en rad kända teologer, filosofer och vetenskapsmän knutna till Port Royal och vi finner bland annat namn som Moder Angelique, Blaise Pascal och Antoine Arnauld den store. Klostret tvingades sedermera stänga och det som överlevde togs om hand av stiftet i Utrecht, vilket var grunden till den gammalkatolska rörelsen, vars arv Nordisk-katolska kyrkan idag bär i Europa.

Relaterat material:
The first Prior of the Swedish Province of the Order of Port Royal installed…

Order of Port Royal (officiell hemsida för Sverige)

Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, S:t Nikolaus