Hoppa inte över Adventstiden i år!

Redan nu i oktober tvingas många till ett val som kanske inte är så uppenbart: Hur skall jag ha det i år, nu när affärskedjorna plockar fram julpyntet?

Redan nu i oktober, med mer än en månad kvar till första söndagen i Advent, kan jag bestämma mig för att i stillhet förbereda mig inför Jultiden, som (ju) inleds den 25 december; att inte ta ut allt i förskott i år.

Redan nu i oktober vill vi visa på att det finns en annan väg. Vi vill ge dig tid att reflektera över hur du vill ha det i Adventstid. Kanske vill också du bara vara stilla.

Ladda gärna ner informationsblad som PDF här:
Advent-som du inte upplevt den innan-NKK-2018

Samtalskvällar i S:t Nikolaus

Vecka 40 (4 oktober) startar vi Samtalskvällar i S:t Nikolaus och det i samarbete med Order of Port Royal. Det kommer att bli två olika grupper som träffas torsdagar respektive fredagar, varannan vecka (jämna veckor). Varje träff inleds med Vesper klockan 18:00 och avslutas med Completorium klockan 21:00.

”En bit mat, ett tema och det goda samtalet” tror och hoppas vi skall kunna bidra till att öka insikt, släcka törst och fylla luckor. Kanske till och med ett fördjupat andligt intresse.

På vår hemsidas kalendarium finns ytterligare information om datum samt nedladdningsbart informationsmaterial. Observera att föranmälan krävs.

Varmt välkommen!