Inbjudan till invigning

Nordisk-katolska kyrkan har verkat i Karlskrona sedan 2013 och i december månad samma år firades mässan för första gången i Emanuelskyrkan. Nu, fem år senare, både breddas och fördjupas verksamheten. Tillsammans med Order of Port Royal disponeras sedan den 1 september hela fastigheten på Skomakaregatan 31 i Karlskrona där nu viss ombyggnation skett.

Vi har glädjen att bjuda in dig att närvara vid konsekrationen av den nya altarstenen samt invigning och välsignelse av Karlskronas första kloster (S:t Stephanus invigs som Priorat/filial till Kloster St. Severin i Bayern).

Se inbjudan som PDF: inbjudan-invitation_8-9-december_NKK-Karlskrona

The Nordic Catholic Church has been active in Karlskrona since 2013 and in December the same year the firsts Mas was celebrated in the Immanuel Church. Now, five years later, we broaden and deepen our presence. Together with the Order of Port Royal we dispose of the whole property since September 1st.

It is with great Joy that we invite you to participate in the consecration of the new Altar stone and in the Blessing of the first monastic house ever in Karlskrona: the Priory of St. Stephanus (affiliated to the Abbey St. Severin, Order of Port Royal, Bavaria).

Please find the invitation here: inbjudan-invitation_8-9-december_NKK-Karlskrona

Hoppa inte över Adventstiden i år!

Redan nu i oktober tvingas många till ett val som kanske inte är så uppenbart: Hur skall jag ha det i år, nu när affärskedjorna plockar fram julpyntet?

Redan nu i oktober, med mer än en månad kvar till första söndagen i Advent, kan jag bestämma mig för att i stillhet förbereda mig inför Jultiden, som (ju) inleds den 25 december; att inte ta ut allt i förskott i år.

Redan nu i oktober vill vi visa på att det finns en annan väg. Vi vill ge dig tid att reflektera över hur du vill ha det i Adventstid. Kanske vill också du bara vara stilla.

Ladda gärna ner informationsblad som PDF här:
Advent-som du inte upplevt den innan-NKK-2018