En hälsning in i ett nytt jordiskt år

Temat för Första söndagen i Jultiden är ’flykten till Egypten’. Predikan denna söndag återges här i viss del från refektoriet i Priorat S:t Stephanus. Detta som en tanke att ha med sig in i ett nytt jordiskt år.

Det är Ordens Prior, tillika Nordisk-katolska kyrkans präst i Karlskrona, Fr. Franciskus Urban OPR som hälsar från altarets och kakelugnens värmande ljus.

Videohälsning Första söndagen i Jultid – vid det jordiska årets slut. Av Fr. Franciskus Urban OPR..

En hälsning till alla som inte kunde vara med idag; något att ha med sig in i ett nytt jordiskt år.

Slået op af Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, S:t Nikolaus i Søndag den 30. december 2018

 

Historisk festhelg i Karlskrona – december 2018

Helgen 8-9 december samlades en rad gäster i Karlskrona för att vara med om konsekrationen av det nya altaret i S:t Nikolaus mission (Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona) samt invigningen och välsignelsen av Priorat S:t Stephanus. Under ledning av respektive biskop Roald Nikolai och abbot Michael OPR, fick de församlade – lekfolk, präster och ordensfolk från fyra länder – vara med och fira denna högtid och historiska tilldragelse.

Helgens program inleddes officiellt på lördagsförmiddagen med en föreläsning av biskop Roald Nikolai om livet i nåden och nådegavorna.

På eftermiddagen var det så dags för den mässa i vilken den nya altarstenen skulle konsekreras och invigas av biskopen som också tog i bruk den kalk som donerats av Fr. John Dewar i England.

Altarstenen, som smorts med chrisma och berökts under bön, blev så klätt med alla de altardukar som förberetts.

Ett nytt men antikt altarkrucifix (donerat av Tor Arne Mørkved) fick sin plats på altaret och sedan diakon Mikael hade tänt altarljusen sjöngs så Allhelgonalitanian. I lördagens mässa predikade Fr. Franciskus Urban över dagens texter kopplade till betydelsen och innebörden av altaret som ett heligt tecken (länk till predikan: “Vad betyder ett altare”).

För det musikaliska i mässan stod den för dagen särskilt sammansatta kören från olika håll i Norge. Därutöver och dagen till ära gästades vi av en kantor som beredvilligt satte sig bakom klaviaturen på orgelläktaren! – något vi inte är bortskämda med.

Mässan följdes sedan av invigning och välsignelse av den monastiska delen av fastigheten. Abbot Michael OPR vandrade med alla församlade från dörr till dörr och välsignade refektoriet, köket, klausuren samt klosterträdgården. Därefter proklamerade han att klausuren, den stängda avdelningen i Prioratet, nu är låst för omvärlden!

Efter det högtidligt liturgiska, bjöds det till mottagning och gemensam måltid i refektoriet där det också framfördes såväl lyckönskningar, överlämnande av gåvor samt tacktal. Här skall särskilt nämnas representanterna från Emanuels-församlingen, Ingrid och Sten-Erik Weiber, som deltog under dagen till ömsesidig gjädje. Också postledes har det kommit gratulationer från såväl privatpersoner som andra samfund och traditioner i samband med invigningen.

Söndagen – andra söndagen i Advent – firades pontifikalmässa i S:t Nikolaus i närvaro av de många gäster som stannat kvar. I mässan togs diakon Mikael upp som oblat i Order of Port Royal av abboten. Efter upptagningen, i vilken kandidaten bland annat skriver under och placerar sitt löfte på altaret; då abboten omfamnar den nyupptagne, utbröt spontana applåder.

En sak som konstaterades under helgen är att det som nu sker i Karlskrona är historiskt och är en angelägenhet inte bara för den lokala gemenskapen utan för hela Nordisk-katolska kyrkan. Ett av bevisen på det är uppslutningen av människor från fyra olika länder samt alla de böner och allt stöd som offrats och offras.

”Icke åt oss, Herre, icke åt oss, utan åt ditt namn giv äran, för din nåds, för din sannings skull.” (Ps 115:1)

Mer information och flera bilder finns via följande länkar:
Gammalkatolsk idédebatt:
Kyrklig utveckling i Karlskrona
Flickr album:
Historisk festhelg i Karlskrona
Ombyggnad av Emanuelskyrkan
Church Event in Karlskrona with ordinations to the diaconate – June 2018
Reportage från kyrkhelgen sommaren 2018:
Diakonvigslinger og etablering av klosterorden i karlskrona
Klosterorden etablerar sig i Sverige och Karlskrona