Inbjudan till invigning

Nordisk-katolska kyrkan har verkat i Karlskrona sedan 2013 och i december månad samma år firades mässan för första gången i Emanuelskyrkan. Nu, fem år senare, både breddas och fördjupas verksamheten. Tillsammans med Order of Port Royal disponeras sedan den 1 september hela fastigheten på Skomakaregatan 31 i Karlskrona där nu viss ombyggnation skett.

Vi har glädjen att bjuda in dig att närvara vid konsekrationen av den nya altarstenen samt invigning och välsignelse av Karlskronas första kloster (S:t Stephanus invigs som Priorat/filial till Kloster St. Severin i Bayern).

Se inbjudan som PDF: inbjudan-invitation_8-9-december_NKK-Karlskrona

The Nordic Catholic Church has been active in Karlskrona since 2013 and in December the same year the firsts Mas was celebrated in the Immanuel Church. Now, five years later, we broaden and deepen our presence. Together with the Order of Port Royal we dispose of the whole property since September 1st.

It is with great Joy that we invite you to participate in the consecration of the new Altar stone and in the Blessing of the first monastic house ever in Karlskrona: the Priory of St. Stephanus (affiliated to the Abbey St. Severin, Order of Port Royal, Bavaria).

Please find the invitation here: inbjudan-invitation_8-9-december_NKK-Karlskrona