Hoppa inte över Adventstiden i år!

Redan nu i oktober tvingas många till ett val som kanske inte är så uppenbart: Hur skall jag ha det i år, nu när affärskedjorna plockar fram julpyntet?

Redan nu i oktober, med mer än en månad kvar till första söndagen i Advent, kan jag bestämma mig för att i stillhet förbereda mig inför Jultiden, som (ju) inleds den 25 december; att inte ta ut allt i förskott i år.

Redan nu i oktober vill vi visa på att det finns en annan väg. Vi vill ge dig tid att reflektera över hur du vill ha det i Adventstid. Kanske vill också du bara vara stilla.

Ladda gärna ner informationsblad som PDF här:
Advent-som du inte upplevt den innan-NKK-2018