Första september – ett datum att minnas

När vi nu skriver den första september kan vi också säga att Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona flyttar in på Skomakaregatan 31 ”på riktigt”. Vi har visserligen bedrivit liturgisk verksamhet där sedan december 2013, men från och med idag disponerar vi hela fastigheten som består av kyrkbyggnad och ytterligare ett tvåvåningshus. Tillsammans med oss flyttar även Order of Port Royal in och etablerar därmed fysiskt den svenska provinsen av orden samt Priorat S:t Stephanus.

I samband med detta kommer vi att påbörja en mindre ombyggnation av kyrkorummet så att det bättre motsvarar våra liturgiska behov. Detta arbete – liksom tillstånd för det – sker under överinseende av länsantikvarien vid Länsstyrelsen i Blekinge. Detta kan eventuellt komma att påverka gudstjänster framöver.

Från och med Femtonde söndagen i Treenighetstid (2 september) har vi även en ny tid för det eukaristiska firandet. Mässan kommer i fortsättningen att firas klockan 11:00 på söndagar.

Vi fortsätter under hösten med att komma på plats. Det handlar om renovering invändigt och vidareutveckling av klosterträdgården. Så ser vi fram emot den högtidliga invigningen/konsekrationen av såväl kyrka som kloster i december.