Klosterorden etablerar sig i Sverige och Karlskrona

Abbot Michael OPR, Biskop Roald Nikolai, Diakon Mikael och Fader Franciskus Urban OPR under Kyrkodagarna i Karlskrona 2018.

Aldrig förr har det funnits ett kloster i Karlskrona. Ser man till Blekinge län har det historiskt bara funnits två kloster; ett i Ronneby och ett i Sölvesborg. Men det var före reformationen i och med vilken kloster förbjöds och munkar och nunnor tvingades i landsflykt.

Nu får Karlskrona sitt första kloster någonsin. Detta då Order of Port Royal etablerar ett Priorat i staden. Orden, som är ekumenisk och står i Cisterciensisk tradition, har idag sitt moderhus (Abbey of S:t Severin) i Bayern. Regeln som följs är den som författades av munkfadern, den helige Benedict på 500-talet; grunden för såväl Benediktiner som Cistercienser.

Nyheten om etableringen presenterades först under Kyrkodagarna i Karlskrona som arrangerades av Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona (S:t Nikolaus). Under helgen 15-17 juni hade gäster från England, Tyskland, Norge och från flera håll i Sverige samlats. Bland annat deltog kyrkans biskop Roald Nikolai samt Abbot Michael OPR från Kloster S:t Severin.

Etableringen av Prioratet blir möjlig tack vare att Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona från hösten 2018 kommer att disponera hela den fastighet där Emanuelskyrkan utgör en av byggnaderna. Där har kyrkan firat sina mässor sedan december 2013. Nu görs gemensam sak så att församlingen (S:t Nikolaus) kan utöka sin liturgiska och pastorala verksamhet samtidigt som Priorat S:t Stephanus får ett hem.

Inledningsvis kommer en av Ordens munkar – tillika prästen i S:t Nikolaus – att ha sin hemvist i fastigheten som kommer att inrymma såväl refectorium som klausur med celler för munkar samt något gästrum. På bakgården kommer en klosterträdgård att anläggas och där kommer även klostermarknader arrangeras med försäljning av lokalt producerade produkter samt de produkter som tillverkas i Kloster S:t Severin i Tyskland. I etableringen ingår även en bigård samt en framtida humlegård.

Under kyrkodagarna i Karlskrona vigdes två nya diakoner för tjänst i Nordisk-katolska kyrkan. Diakon Mikael, med placering i Karlskrona, och Diakon Marco Ragni, med tjänstgöring i Tyskland.

Order of Port Royal har sitt historiska ursprung i det Cistercienserkloster (Port Royal) som anlades strax utanför Paris på 1200-talet och som på 1600-talet blev ett intellektuellt och spirituellt centrum. Då var en rad kända teologer, filosofer och vetenskapsmän knutna till Port Royal och vi finner bland annat namn som Moder Angelique, Blaise Pascal och Antoine Arnauld den store. Klostret tvingades sedermera stänga och det som överlevde togs om hand av stiftet i Utrecht, vilket var grunden till den gammalkatolska rörelsen, vars arv Nordisk-katolska kyrkan idag bär i Europa.

Relaterat material:
The first Prior of the Swedish Province of the Order of Port Royal installed…

Order of Port Royal (officiell hemsida för Sverige)

Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, S:t Nikolaus

 

 

Kom och se själv!

”The calling of the disciples”, Duccio di Buoninsegna (1255-1319)

Jesus kallar sina första lärjungar som släpper vad de har för händerna och följer med. De lämnar sina tidigare sammanhang för att de litar på det som sagts; på profeterna. Men de litade samtidigt på sig själva och på sin egen förmåga att kunna ta ett sådant beslut. Säkert fanns det, i deras närhet, både meningar och förvåning; kanske till och med avrådan. Men de hade tillit.

De blev inte övertalade med retorisk skicklighet. Det var inte akademiska eller juridiska argument som fällde några avgöranden. Det var i stället med den enkla frasen ”kom och se!”.

Kom och se. Tre ord med bäring på såväl profetiorna som den egna förmågan att bilda sig en uppfattning. Kom och se själv!

Kom och se. I detta ryms hela den profetiska traditionen om att Messias – den smorde; Kristus – skall komma. Men också den uppenbarade Sanningen.

Med orden ’kom och se’ sägs underförstått att jag inte tänker övertala dig. Jag vet vad som är sagt och vad som är sant och jag förhåller mig till det. Detta är en kallelse till dig, en inbjudan, att också se. Att också lägga ner för att få del i segern.

Självklart kan man fråga sig vad det är som skall läggas ner? Egot. Självförhärligandet. Högmodet. Den meningslösa jakten. Kortsikten. Ja, och mer av allt som står i vägen.

Kom och se. Det handlar om att först lyssna till Guds vilja med mig. Därefter att göra den till sin egen. Aposteln Paulus skriver till församlingen i Rom: ”Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.”[1]

Vi skall också påminna oss själva om att vi inte är utvalda för att vi är störst. Vi hörde i den gammaltestamentliga läsningen idag: ”Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade gett era fäder”.[2]

Alltså: Kom och se, själv, hur liten du är. Hur beroende du är av allt det Gud har givit dig. Sin kärlek. Sin nåd. Ditt liv. Det är i mycket bristerna i insikten om detta vi ser runt omkring oss. Det är synd.

Jesus samlade de första lärjungarna. Och idag, två tusen år senare, gör vi likadant. Filippus – som vi hörde om tidigare – var en av dem som kallades först. Förmodligen var han en av Johannes döparens lärjungar och kände därför redan till vem Jesus var. Filippus, som talade med sina vänner om Messias, kan vi i vår egen tid ha som förebild.

”Filippus fann Natanael och sade till honom: ’Vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om – Jesus, Josefs son från Nasaret.’ Natanael sade till honom: ’Från Nasaret? Kan det komma något gott därifrån?’ Filippus svarade: ’Kom och se!’”[3] Natanael gjorde som Filippus hade gjort. Släppte allt; gick för att se och sade därefter Ja.

Kom och se, själv!

(Predikan given i Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, S:t Nikolaus, Tredje söndagen i Treenighetstid av Fr. Franciskus Urban OPR)

[1] Rom 8:28
[2] 5 Mos 7:7-8
[3] Joh 1:45-46