Kristus är uppstånden!

Påsknattens liturgi var sammanlyst och firades i Alla Martyrers Kapell som tillhör Den svenska provinsen av Order of Port Royal. Natten bjöd på besök vid Herrens grav, tändande av påskelden, välsignande av Påskljuset, profetiorna om Kristus, doperinran och mässfirande. Allt avslutades med gemensam måltid för de församlade.

Order of Port Royal är en ekumenisk klosterorden i Cisterciensisk tradition enligt Hl. Benedictus regel. Dess moderhus (Kloster St. Severin) ligger i Kaufbeuren i tyska Bayern. Den svenska provinsen av Order of Port Royal leds av Priorat S:t Stephanus.

Ordens svenska hemsida finns här: www.port-royal.se