Herrens profet och förelöpare Johannes

”Jag, Herren, har inte förändrat mig”, hörde vi i profeten Malaki idag på tredje söndagen i Adventstid som handlar om Herrens profet och förelöpare Johannes. Och just det att Herren Gud inte har förändrat sig är sant också i vår tid.

Malaki profeterade att Herren Sebaot skall komma till oss och hålla dom. Men också hur Herren skall ”träda upp som vittne mot trollkarlar och äktenskapsbrytare, mot dem som svär falskt, mot dem som undanhåller arbetaren hans lön och förtrycker änkan och den faderlöse, mot dem som vränger rätten för främlingen och inte fruktar mig, säger Herren Sebaot.”[1]

Idag ser vi många trollkarlar som vill få oss att tro att Herren Gud har förändrat sig. De vill få oss att tro på något människor har konstruerat för att det skall vara tidsenligt. Dessa trollkarlar undanhåller arbetaren hans lös genom att förståelsen av denna lön förskjuts från ett eskatologiskt perspektiv till en tidsbunden, jordisk peng. Trollkarlarna har gjort profetens ord till en fråga om rättvisa och mänskliga rättigheter. Men vingårdsarbetarens lön hör himmelriket till. Herren har inte förändrat sig.

Profeten och förelöparen Johannes som fick ta emot Guds ord i öknen bär samma budskap. ”Han sade nu till folket som kom ut för att döpas av honom: ”Huggormsyngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: Vi har Abraham till far.”[2]

Fall inte för dem som vill förleda er. Lyssna inte till de trollkarlar som vill få er att tro annat än att er Fader är Herren Gud. Vänd om. Vänd er bort från dem!

Till de troende i Rom skriver den helige aposteln Paulus: ”Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger. Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Far”[3]

Allt som profeterna har sagt och allt som har nedtecknats och bevarats finns för vår undervisning. För att vi skall bevara vårt hopp och växa i Helig Ande så att vi blir uthålliga och så att vi kan stå emot vår tids trollkarlar; de som vill hålla oss borta från evigheten; som vill beröva oss segerns krans.

Minns att ingen, någonsin lovade att tiden här skulle vara enkel och bekväm. Men löftet är lönen bortom. Tag Adventstidens träning (askes) med er för resten av era dagar. Förbered dig på Herrens ankomst. Minns också att Herren inte har förändrat sig.

Var inte rädda för något som kan drabba er här. Men frukta Gud!

Hosianna! Herre, hjälp oss; rädda oss!

[1] Mal 3:1-6
[2] Luk 3:1-9
[3] Rom 15:4-9