Andlig försumlighet

”Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.”[1]

Gör så istället för att ”gå under, bedragen av dina begär”[2].

I evangeliet hör vi, i liknelsen om bröllopsgästerna, hur kungen skickar ut en gäst som inte har bröllopskläder. Han blir bunden till händer och fötter och förvisad till mörkret där man skall gråta och skära tänder.[3]

Att klä sig i bröllopskläder innebär att leva i rättfärdighet och sträva efter ett liv i helighet. Det är att förbereda sig inför den himmelska festen. Det handlar om att förbereda sig för livet i evigheten och för att inte tillbringa den med att gråta och skära tänder i mörkret.

Hur lång förberedelsetid behöver jag inför bröllopet? Det är så klart individuellt. Men vad som är lika för alla är att ingen vet när den dagen kommer. Alltså finns ingen tid att förlora. Det är alltid hög tid att förbereda sig.

Men hur ofta tänker vi inte ”men jag börjar imorgon”, eller ”idag gör jag ett undantag”.

Kom då ihåg den helige apostelns ord i brevet till Efesierna: ”Lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orgier och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog.”

Vi lever i ett sammanhang – i en tid och ett samhälle – som kastade ut denna kunskap och nu står frågande inför varför människor beter sig dåligt mot varandra och Guds skapelse.

Lustfyllt spenderas tiden på allehanda orgier. Egoismen har gått så långt att en person ställer sin egen tillfredsställelse över rätten till en annans frid. Nu ropas #MeToo med krav på yttre och politiskt kontrollerade lösningar.

Ingen av oss har råd att göra undantag för oss själva idag. Håll dig ren och torr. Var hellre hungrig på fredag än att äta av köttet. Den kommande lönen mättar mer. Var tydlig i din omgivning att du vänder dig bort från barbariet. Genom din handling och hållning kan fler komma till insikt och vända sig bort från Sodom.

Tiden vi nu lever i är inte sund. Det som sker runt om oss är inte klokt. Varför då böja sig för vansinnet? Varför följa strömmen som är ogudaktig när vi faktiskt har tillgång till kunskapen om den eviga saligheten?

För detta kommer människor i din närhet att vända sig bort från dig. Och vi är snara att vara till lags. Men tänk på vems vilja du vill vara till lags. Den som får dig till att göra undantag eller den som hjälper dig och rustar dig inför evigheten.

Gråt hellre över dig själv idag än i evigheten.
Bed för din egen själs räddning; om att du skall bli värdig Kristi löften.
Kläd dig i helighetens rena klädnad, den som är tvättad vit i Lammets blod.
Vänd dig om i förberedelse för den himmelska bröllopsfesten.

(Predikan given i Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, S:t Nikolaus, Tjugoförsta söndagen i Treenighetstid av Fr. Franciskus Urban)

[1] Ef 4:23-24
[2] Jfr Ef 4:22
[3] Matt 22:13