Välkommen hem


Inbjudan till Nordisk-katolska kyrkans Kyrkodagar, Karlskrona, 15-17 juni.
Tillsammans med internationella gäster samlas vi med vår biskop Roald Nikolai i vacker skärgårdsmiljö för gudstjänster, föreläsningar, utfärd och god samvaro. Vi hälsar såväl medlemmar som intresserade välkomna. Har du frågor är du välkommen att maila (post@stnikolaus.se). Inbjudan och program till Kyrkodagar i Karlskrona.

Nordisk-katolska kyrkan är idag bärare av det gammalkatolska arvet. Inte enbart i bemärkelsen ”traditionsbärare” utan i reell betydelse. Som gammalkatoliker står vi i den odelade kyrkans tro och lära. Som gammalkatoliker har vi en ortodox bekännelse (tro) och en västlig rit (”utseende/liturgi”).

Gemenskapen i Karlskrona etablerades 2013 och vårt skyddshelgon är den helige Nikolaus som vördas i både öst och väst.

Här på hemsidan finner du information om vår verksamhet. Om du är intresserad av att fördjupa dig i det gammalkatolska rekommenderar vi publikationen Gammalkatolsk idédebatt (www.gammal-katolsk.org) som står under biskopens beskydd.

Välkommen!