Biskopen besöker Karlskrona och S:t Nikolaus

Lördagen den 17 juni kan vi på nytt glädjas över att biskop Roald Nikolai besöker oss. På programmet står föreläsning, mässa med upptagning av nya medlemmar (Krismering), samtal och möten.

Föreläsning ”Privatreligiositet och Kristen Tro”
Plats: Emanuelskyrkans församlingssal
Tid: 15:00

Mässa med konfirmation
Plats: Emanuelskyrkan
Tid: 18:00

Utöver dessa öppna/publika programpunkter finns det goda möjligheter för samtal med biskopen och deltagande i gemensam måltid på lördagskvällen (egen bekostnad).

För vidare upplysning: post@stnikolaus.se